آغاز عملیات درخت کاری در زمین های اطراف کارخانه بازیافت آغاز عملیات درخت کاری در زمین های اطراف کارخانه بازیافت
 ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۳ دي ساعت 0 و 0 دقیقه
به منظور جلوگیری از پراکنده شدن اقلام سبک اطراف کارخانه بازیافت و همچنین بهبود فضای سبز عملیات درخت کاری در زمین های اطراف کارخانه آغاز شد.